سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی زبان انگلیسی
منوی اصلی

طرح درس

طرح درس زبان سال سوم درس دوم

طرح درس پنجم سال اول

طرح درس های ارسالی دبیران استان :

1.  خانم صوفیا عزیزی از شازند

         http://english.tama.ir/myfolder/10012/AZIZI.pdf              

2. خانم خواجه رسولی از ناحیه یک اراک

http://english.tama.ir/myfolder/10012/Khaje Rasouli.pdf

3.خانم اعظم السادات حسینی از خنداب

http://english.tama.ir/myfolder/10012/Lesson Plan - Azam Sadat Hosseini.pdf.f

4. آقای سعید صفری از ناحیه یک اراک

http://english.tama.ir/myfolder/10012/safari.pdf

5. آقای حمیدرضا یادگاری  از ناحیه یک اراک

         http://english.tama.ir/myfolder/10012/yadegari.doc