سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی زبان انگلیسی
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1زبان سال چهارم خرداد 92سال چهارم
2نمونه سوال دی ماه سال سوم سؤالات سال سوم دبیرستان
3نمونه سوال سال دوم دبیرستان دی ماه طراح خانم شاه نظری سؤالات سال دوم دبیرستان
4سوال سال اول دی ماه طراح : آقای پور احمدی سؤالات اول دبیرستان
5سال چهارم دی ماهسال چهارم
6. نمونه سوالات امتحانی درس به درس و میان ترم و اخر سال بصورت فایل فشردهسؤالات سال دوم دبیرستان
7نمونه سوال درس به درس سال سومسؤالات سال سوم دبیرستان
8نمونه سوال درس به درس سال دومسؤالات سال دوم دبیرستان
9نمونه سوال درس به درس سال اولسؤالات اول دبیرستان
10نمونه سوال درس به درس سال چهارمسال چهارم
11سال سوم نهاییگروه بندی نشده
12سال سوم نهاییگروه بندی نشده
13سال سوم نهاییسؤالات سال سوم دبیرستان
14http://english.tama.ir/site/nemoonesoalat/soal/2916سؤالات سال سوم دبیرستان
15دی ماه 1392 طراح : خانم لیلا جوادیسال چهارم
16زبان سال اول خرداد 92 سؤالات اول دبیرستان
17زبان سال اول دی ماه 91 طراح خانم بهناز قره چلوئیسؤالات اول دبیرستان
18زبان سال اول خرداد92 طراح خانم بهناز قره چلوئیگروه بندی نشده
19زبان سال چهارم خرداد 92سال چهارم
20زبان سال چهارم خرداد 92سال چهارم
21زبان سال چهارم خرداد 92سال چهارم
22زبان سال چهارم خرداد 92سال چهارم
23زبان سال چهارم خرداد 92سال چهارم
24زبان سال چهارم خرداد 92گروه بندی نشده
25زبان سال چهارم خرداد 92سال چهارم
26زبان سال چهارم خرداد 92سال چهارم
27زبان سال چهارم خرداد 92گروه بندی نشده
28زبان سال چهارم گروه بندی نشده
29Test on Confusing Wordsگروه بندی نشده
30http://english.tama.ir/site/nemoonesoalat/soal/2772سؤالات اول دبیرستان
31زبان سال سوم دی ماهسؤالات سال سوم دبیرستان
32خرداد 92سؤالات سال سوم دبیرستان
33زبان سال چهارم بخش دومگروه بندی نشده
34کل کتابسال چهارم
35نمونه سوالات درس به درس سال دوم دبیرستان گروه بندی نشده
36مجموعه سوالات کنکور 89-72گروه بندی نشده
37زبان سال سوم درس اولگروه بندی نشده
38آزمون نهایی 91 خردادماهگروه بندی نشده
39نمونه سوال درک مطلب برای سال دومگروه بندی نشده
40زبان سال چهارم دبیرستان بر اساس بارم بندی جدیدگروه بندی نشده
41مجموعه تست کنکورگروه بندی نشده
42زبان سال سومگروه بندی نشده
43زبان سال سوم دی ماهگروه بندی نشده
44زبان 3 خرداد 88سؤالات سال سوم دبیرستان
45بارم بندی دروس زبان انگلیسیبارم بندی دروس زبان
46نمونه سؤال زبان 2 دبیرستان شاهدسؤالات سال دوم دبیرستان
47زبان 1 خرداد 86-شاهد 2سؤالات اول دبیرستان
48نمونه سؤال زبان 1سؤالات اول دبیرستان
49Houshold ItemsGeneral English Tests
50نمونه سوالات خردادماه 86سؤالات سال دوم دبیرستان
51زبان انگلیسی 3 شهریور 87سؤالات سال سوم دبیرستان
52زبان انگلیسی 3 خرداد 89سؤالات سال سوم دبیرستان
53Listen VS. HearGeneral English Tests
54Listen VS. HearGeneral English Tests
55differences between End & FinishGeneral English Tests