سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی زبان انگلیسی
منوی اصلی

   خلاصــه خبـــر    نظارت بالینی از منطقه فراهان

در روز دوشنبه تاریخ 29 آذر ماه از منطقه فراهان در 50 کیلومتري شهر اراك نظارت بالینی به عمل آمد که طی آن ابتدا از دبیرستان پسرانه شهید مطهري و هنرستان کار ودانش شهداي فرهنگیان ( که هر دو در یک ساختمان تجمیع بودند) وسپس از دبیرستان دخترانه حاج رضا دیاري و هنرستان کار ودانش ارمغان (که این دو واحد نیز در یک ساختمان تجمیع شده بودند) بازدید بعمل آمد و فرایند تدریس همکاران از نزدیک مورد بازرسی قرار گرفت.